931 28 08 47 - Pg. Sant Joan Bosco, 51 08017 Barcelona info@basilicopizza.es

LeS PIZZeS amb LA (v) OFeREixEN OPCIÓ D'ESCOlliR MOZZARELLA VEGANA (+1€ 24CM, +2€ 33CM)

[product_category per_page="100" orderby="popularity" columns="4" order="ASC"]

Vermelles

Base + tomàquet + mozzarella

_____________________________________

[product_category per_page="100" orderby="popularity" columns="4" order="ASC"]

Blanques

Base + mozzarella

_____________________________________

[product_category per_page="100" orderby="popularity" columns="4" order="ASC"]
[product_category per_page="100" orderby="popularity" columns="4" order="ASC"]
[product_category per_page="100" orderby="popularity" columns="4" order="ASC"]
[product_category per_page="100" orderby="popularity" columns="4" order="ASC"]